El CEJFE publica una recerca del Grup sobre justícia restaurativa i delinqüents econòmics a les presons catalanes

L’estudi de la bibliografia i les experiències del dret comparat permetran concloure com un concepte ampli de justícia restaurativa permet no només aplicar-la a la fase d’execució penal, com un complement a les finalitats retributives i rehabilitadores de la pena, sinó també presentar-se com una oportunitat per millorar la reparació del dany a les víctimes d’aquest tipus de delinqüència. Les entrevistes als sotsdirectors dels centres penitenciaris de Catalunya i l’anàlisi de les dades quantitatives facilitades per la Secretaria permetran descriure el perfil dels interns i com es tracta aquesta delinqüència a les presons catalanes concloent, amb una sèrie de propostes concretes per començar a implementar als centres penitenciaris catalans. Des de programes de “conscienciació i empatia amb les víctimes” fins a “autèntiques trobades restauratives.

Article obert

Míriam Cugat, ha participat en la Jornada “Els Fons Next Generation EU i el compliance públic. Gestio i control dels Fons

Míriam Cugat, ha participat en la Jornada “Els Fons Next Generation EU i el compliance públic. Gestio i control dels Fons”. Ha parlat dels riscos de frau en el procés de concessió de les subvencions i les eines preventives de les quals es diposa actualment a les entitats públiques.

Més informació

Seminari d’inici del projecte PRECOSPE. Prevenció de la corrupció al sector públic empresarial.

Seminari organitzat pel Grup de recerca consolidat “Dret penal i noves tendències de la política criminal” (Universitat Autònoma de Barcelona), en el marc del Projecte PRECOSPE Prevención de la corrupción en el sector público empresarial (D2020-117526RB-I00). Ponències del Dr. Carlos Pedrós (catedràtic de dret administratiu de la UAB) i el Dr. Antoni Cardona (investigador postdoctoral de dret penal de la UAB). Amb les següents persones convidades: Dra. Immaculada Veleije (Universidad de Santiago de Compostela), Dra. Paz Lloria (Universitat de València) i Elisenda Escoda (Oficina Antifrau de Catalunya).

Sala de juntes de la Facultat de dret. UAB. Dijous, dia 3 de febrer