Slide background

Grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya

Dret penal i noves tendències de la política criminal

GReDP

Presentació

El GReDP [Grup de recerca consolidat en “Dret penal i noves tendències de la política criminal”] ve treballant conjuntament des de principis dels anys 1990 sota la direcció de la Dra. Mercedes García Arán. Des del seu inici ha centrat la seva recerca en l’anàlisi de les noves tendències del dret penal i la política criminal contemporània, el que li ha permès ser referent en temàtiques com els “Delictes contra la administració pública i la lluita contra la corrupció”; el “Dret penal del risc i la delinqüència tecnològica”; el “Dret penal securitari i la petita delinqüència reincident o la delinqüència sexual greu”; la prevenció i sanció de la “Delinqüència econòmica”; així com la influència dels “mitjans de comunicació en la presa de decisions político-criminals”, la “Responsabilitat penal i política dels partits polítics”. Actualment, la seva activitat de recerca es centra principalment en la “la responsabilitat penal del sector públic empresarial” en col.laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Durant aquest període el grup ha gestionat o participat en un total de 33 projectes de recerca competitius tant estatals com autonòmics i europeus, ha dirigit un total de 34 tesis doctorals i ha publicat més de 120 articles en revistes indexades, més de 70 capítols de llibre i més de 20 monografies. La seva activitat de recerca li ha merescut el reconeixement com a Grup de recerca consolidat per part de la Generalitat de Catalunya en les convocatòries 2014-2016; 2017-2021 i 2022-2024.

L’especialització dels seus membres també li ha permès formar part del quadre docent de màsters i postgraus especialitzats d’abast nacional i internacional. Entre els primers, la participació en el “Master oficial de derecho empresarial” de la UAB, en el “Master de dret animal” de la UAB, en el “Master en Derecho ambiental” de la Universidad Internacional de Andalucía o el “Master en Govern Local” organitzat per l’Associació Catalana de Municipis en col.laboració amb la UAB i la URV. Entre els masters i postgraus internacionals, destaquem la participació al “Posgrado en Criminalidad económica” de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). El Grup també ha desenvolupat una important tasca d’assessorament expert a organismes nacionals i estrangers. En aquest darrer aspecte, el Grup compta amb la col·laboració de l’ Institut de Dret i Tecnologia per tal de poder comptar amb la perspectiva multidisciplinar i els recursos tècnics que es requereixen.

© Universitat Autònoma de Barcelona