Slide background

Grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya

Dret penal i noves tendències de la política criminal

GReDP

Arxiu Crimimedia

Crimimedia”, Grup de recerca en Premsa i Dret penal, va ser una iniciativa desenvolupada per especialistes de dret penal, ciència política i ciències de la comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pàgina web pretenia oferir un instrument per seguir i comentar el tractament mediàtic d’informacions que poguessin tenir rellevància per afavorir o legitimar les línies d’una política criminal que avui es troba massa condicionada pels mitjans de comunicació. Preteníem així contribuir al debat racional sobre la criminalitat, basat en informacions veraces i objectives, però també respectuoses amb els principis bàsics del dret penal democràtic.

© Universitat Autònoma de Barcelona