Seminari “Auge y caída de la política criminal sobre abuso sexual a menores”

El 23 de novembre de 2022 a les 16h es va a dur a terme el seminari «Auge y caída de la política criminal sobre abuso sexual a menores», amb la presencia del Dr. José Antonio Ramos Vázquez, professor titular de Dret penal a la Universidade A Coruña. Va tenir lloc a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret, i es va organitzar amb la col.laboració del Programa de Doctorat en Dret de la UAB.

 

 

Comparación de cuestiones generales de los sistemas penales español e italiano

Con la participación de Luigi Foffani (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia); Giulio De Simone (Università del Salento); Lavinia Messori (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia); Ludovico Bin (Università di Modena e Reggio Emilia). Colabora: Programa de doctorat en dret de la UAB. Jueves, 10 de noviembre de 2022. Sala de juntas, Facultad de Derecho. A las 11.00 h.

El GReDP i l’Oficina Antifrau de Catalunya organitzen el proper dia 8 de novembre el “Seminari sobre l’experiència italiana de prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial”

Os recordamos que el martes 8 de noviembre (de 9.30 a 13.00 h) estamos organizando, juntamente con la Università di Modena e Reggio Emilia y la Oficina Antifraude de Catalunya un Seminario sobre la experiencia italiana de prevención de la corrupción en el sector público empresarial. El Seminario se celebrará en la Sala de Actos del Ateneu de Fort Pienc (Plaza Fort Pienc, 4. Barcelona).

 

En caso de que podáis asistir presencialmente, os recordamos que nos tenéis que enviar un correo confirmando vuestra asistencia a prevencio@antifrau.cat.

 

Dado que diversas personas nos lo han pedido, en caso de que no podáis asistir presencialmente, podréis seguir el Seminario online rellenando el siguiente formulario:

Inscripcions al Seminari Compliment normatiu i integritat en entitats públiques: L’experiència italiana | Oficina Antifrau de Catalunya

El CEJFE publica una recerca empírica del Grup sobre la possible aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica en la fase d’enjudiciament

L’aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica és una realitat encara relativament poc explorada. Recerques teòriques recents posen de manifest que les solucions restauratives permetrien modificar algunes de les estratègies penals i processals que, en el terreny de la delinqüència econòmica, resulten ineficaces. En efecte, ni el procés ni les sancions responen adequadament a aquesta classe de delinqüència, en la qual les víctimes són sovint “invisibles” i els danys extremadament difícils d’identificar i quantificar. Els processos restauratius, en canvi, respondrien millor a les necessitats de les víctimes i de l’infractor, sense perdre de vista les garanties pròpies del sistema de justícia penal.

Mitjançant un estudi de cas de tres delictes econòmics comesos i jutjats a Catalunya, s’examina la resposta proporcionada per la justícia penal tradicional i les condicions per a la realització d’una resposta restaurativa. Totes dues qüestions s’analitzen des de l’òptica dels operadors jurídics implicats i a partir de la valoració dels professionals de la justícia restaurativa.

Finalment es comprova la viabilitat i l’oportunitat d’implementar estratègies restauratives en aquest camp i es realitzen propostes dirigides a resoldre algunes qüestions problemàtiques, conjugant iniciatives d’índole més general amb activitats a més curt abast.

Enllaç en obert. Disponible en castellá.


El CEJFE publica una investigación empírica del Grupo sobre la posible aplicación de la justicia restaurativa a la delincuencia económica en la fase de enjuiciamiento

La aplicación de la justicia restaurativa a la delincuencia económica es una realidad todavía relativamente poco explorada. Investigaciones teóricas recientes ponen de manifiesto que las soluciones restaurativas permitirían modificar algunas de las estrategias penales y procesales que, en el terreno de la delincuencia económica, resultan ineficaces. En efecto, ni el proceso ni las sanciones responden adecuadamente a esta clase de delincuencia, en la que las víctimas son a menudo “invisibles” y los daños extremadamente difíciles de identificar y cuantificar. Los procesos restaurativos, en cambio, responderían mejor a las necesidades de las víctimas y del infractor, sin perder de vista las garantías propias del sistema de justicia penal.

Mediante un estudio de caso de tres delitos económicos cometidos y juzgados en Cataluña, se examina la respuesta proporcionada por la justicia penal tradicional y las condiciones para la realización de una respuesta restaurativa. Ambas cuestiones se analizan desde la óptica de los operadores jurídicos implicados y a partir de la valoración de los profesionales de la justicia restaurativa.

Finalmente se comprueba la viabilidad y la oportunidad de implementar estrategias restaurativas en este campo y se realizan propuestas dirigidas a resolver algunas cuestiones problemáticas, conjugando iniciativas de índole más general con actividades a más corto alcance.

Enlace en abierto. Disponible en castellano.

Seminari amb el professor Fernando Navarro Cardoso, de la ULPGC en el marc del projecte PRECOSPE. Prevenció de la corrupció al sector públic empresarial

Seminari organitzat pel DReDP, Grup de recerca consolidat “Dret penal i noves tendències de la política criminal” (Universitat Autònoma de Barcelona), en el marc del Projecte PRECOSPE Prevención de la corrupción en el sector público empresarial (D2020-117526RB-I00). Participen el Dr. Fernando Navarro Cardoso (catedràtic de dret penal de la ULPGC) i assisteixen com a convidats el Sr. Miguel Angel Gimeno i la Sra. Elisenda Escoda (Oficina Antifrau de Catalunya).

Sala de juntes de la Facultat de dret. UAB. Dimarts, dia 12 de juliol.

 

El GReDP i l’Oficina Antifrau organitza uns tallers per debatre i contrastar conclusions i recomanacions amb el sector públic empresarial que participa del ‘Projecte de compliment normatiu i integritat’

Antifrau organitza uns tallers per debatre i contrastar conclusions i recomanacions amb les organitzacions que participen del ‘Projecte de compliment normatiu i integritat’ per a una diversa tipologia d’entitats públiques.

El projecte té com a finalitat emetre recomanacions i establir estàndards de compliment normatiu i integritat per a una diversa tipologia d’entitats públiques

Més informació

 

 

Kick off meeting del projecte europeu FAST LISA

Els dies 5-7 de maig, membres del Grup participen a Bologna (Itàlia) al kick off meeting del projecte europeu FAST LISA. La idea és dissenyar una eina informàtica específica que utilitzarà les xarxes socials per dibuixar un motor d’anàlisis de sentiments i intel.ligència artificial per classificar continguts i visualitzar mapes de la comunitat amb l’objectiu de desenvolupar programes de formació i capacitació per a que els joves puguin replicar el missatge d’odi i ajudi a dissenyar polítiques públiques per a prevenir el discurs de l’odi.

Més informació: A la reunió es van coordinar les tasques dels socis del projecte en les tres ciutats europees participants: A Catalunya, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet i la Universitat Autònoma de Barcelona. A Itàlia, la comune di Ravenna i la Università degli studi di Bologna. A Alemanya, Proarbeit (Kreis Offenbach (AOR)-Kommunales Jobcenter i Institut für Angewandte Informatik (INFAI).

La Dra. Miriam Cugat participa en la quarta sessió de treball “Rules and procedures on mediation and diversion in mediterranean countries”

La Dra. Miriam Cugat participa en la quarta sessió de treball “Rules and procedures on mediation and diversion in mediterranean countries” de la International Hybrid Conference Restorative Justice, Mediation and Protection of EU Financial Interests amb una conferència amb el títol: “The possibilities of plea agreement in E.P.P.O’s prosecutions”, organitzat a la Universitat de Perugia.

Si voleu més informació sobre l’acte clica aquí (pots enllaçar amb el document adjunt que tens al correu)

Si voleu més informació sobre el projecte: https://www.dramp.eu/

Programa

El CEJFE publica una recerca del Grup sobre justícia restaurativa i delinqüents econòmics a les presons catalanes

L’estudi de la bibliografia i les experiències del dret comparat permetran concloure com un concepte ampli de justícia restaurativa permet no només aplicar-la a la fase d’execució penal, com un complement a les finalitats retributives i rehabilitadores de la pena, sinó també presentar-se com una oportunitat per millorar la reparació del dany a les víctimes d’aquest tipus de delinqüència. Les entrevistes als sotsdirectors dels centres penitenciaris de Catalunya i l’anàlisi de les dades quantitatives facilitades per la Secretaria permetran descriure el perfil dels interns i com es tracta aquesta delinqüència a les presons catalanes concloent, amb una sèrie de propostes concretes per començar a implementar als centres penitenciaris catalans. Des de programes de “conscienciació i empatia amb les víctimes” fins a “autèntiques trobades restauratives.

Article obert

Míriam Cugat, ha participat en la Jornada “Els Fons Next Generation EU i el compliance públic. Gestio i control dels Fons

Míriam Cugat, ha participat en la Jornada “Els Fons Next Generation EU i el compliance públic. Gestio i control dels Fons”. Ha parlat dels riscos de frau en el procés de concessió de les subvencions i les eines preventives de les quals es diposa actualment a les entitats públiques.

Més informació