[:es]Seminari amb el professor Fernando Navarro Cardoso, de la ULPGC en el marc del projecte PRECOSPE. Prevenció de la corrupció al sector públic empresarial[:]

[:es]Seminari organitzat pel DReDP, Grup de recerca consolidat “Dret penal i noves tendències de la política criminal” (Universitat Autònoma de Barcelona), en el marc del Projecte PRECOSPE Prevención de la corrupción en el sector público empresarial (D2020-117526RB-I00). Participen el Dr. Fernando Navarro Cardoso (catedràtic de dret penal de la ULPGC) i assisteixen com a convidats el Sr. Miguel Angel Gimeno i la Sra. Elisenda Escoda (Oficina Antifrau de Catalunya).

Sala de juntes de la Facultat de dret. UAB. Dimarts, dia 12 de juliol.

 

[:]