Entradas de] admin

El GReDP colabora en la elaboración del “Estudio de prevención del riesgo de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia de Cantabria”

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha presentado el estudio, financiado con fondos NextGeneration, para la prevención del riesgo de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia de Cantabria. Se trata del […]

Comparación de cuestiones generales de los sistemas penales español e italiano

Con la participación de Luigi Foffani (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia); Giulio De Simone (Università del Salento); Lavinia Messori (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia); Ludovico Bin (Università di Modena e Reggio Emilia). Colabora: Programa de doctorat en dret de la UAB. Jueves, 10 de noviembre de 2022. Sala de […]

El GReDP i l’Oficina Antifrau de Catalunya organitzen el proper dia 8 de novembre el “Seminari sobre l’experiència italiana de prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial”

Os recordamos que el martes 8 de noviembre (de 9.30 a 13.00 h) estamos organizando, juntamente con la Università di Modena e Reggio Emilia y la Oficina Antifraude de Catalunya un Seminario sobre la experiencia italiana de prevención de la corrupción en el sector público empresarial. El Seminario se celebrará en la Sala de Actos […]

El CEJFE publica una recerca empírica del Grup sobre la possible aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica en la fase d’enjudiciament

L’aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica és una realitat encara relativament poc explorada. Recerques teòriques recents posen de manifest que les solucions restauratives permetrien modificar algunes de les estratègies penals i processals que, en el terreny de la delinqüència econòmica, resulten ineficaces. En efecte, ni el procés ni les sancions responen adequadament […]

Seminari amb el professor Fernando Navarro Cardoso, de la ULPGC en el marc del projecte PRECOSPE. Prevenció de la corrupció al sector públic empresarial

Seminari organitzat pel DReDP, Grup de recerca consolidat “Dret penal i noves tendències de la política criminal” (Universitat Autònoma de Barcelona), en el marc del Projecte PRECOSPE Prevención de la corrupción en el sector público empresarial (D2020-117526RB-I00). Participen el Dr. Fernando Navarro Cardoso (catedràtic de dret penal de la ULPGC) i assisteixen com a convidats […]

El GReDP i l’Oficina Antifrau organitza uns tallers per debatre i contrastar conclusions i recomanacions amb el sector públic empresarial que participa del ‘Projecte de compliment normatiu i integritat’

Antifrau organitza uns tallers per debatre i contrastar conclusions i recomanacions amb les organitzacions que participen del ‘Projecte de compliment normatiu i integritat’ per a una diversa tipologia d’entitats públiques. El projecte té com a finalitat emetre recomanacions i establir estàndards de compliment normatiu i integritat per a una diversa tipologia d’entitats públiques Més informació […]

Kick off meeting del projecte europeu FAST LISA

Els dies 5-7 de maig, membres del Grup participen a Bologna (Itàlia) al kick off meeting del projecte europeu FAST LISA. La idea és dissenyar una eina informàtica específica que utilitzarà les xarxes socials per dibuixar un motor d’anàlisis de sentiments i intel.ligència artificial per classificar continguts i visualitzar mapes de la comunitat amb l’objectiu […]

La Dra. Miriam Cugat participa en la quarta sessió de treball “Rules and procedures on mediation and diversion in mediterranean countries”

La Dra. Miriam Cugat participa en la quarta sessió de treball “Rules and procedures on mediation and diversion in mediterranean countries” de la International Hybrid Conference Restorative Justice, Mediation and Protection of EU Financial Interests amb una conferència amb el títol: “The possibilities of plea agreement in E.P.P.O’s prosecutions”, organitzat a la Universitat de Perugia. Si voleu […]