Slide background

Grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya

Dret penal i noves tendències de la política criminal

GReDP

Roberto Acquaroli

Università degli Studi di Macerata. Erasmus Plus.

  • 10/05/2018 al 22/05/2018. La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
© Universitat Autònoma de Barcelona