Seminari amb el professor Fernando Navarro Cardoso, de la ULPGC en el marc del projecte PRECOSPE. Prevenció de la corrupció al sector públic empresarial

Seminari organitzat pel DReDP, Grup de recerca consolidat “Dret penal i noves tendències de la política criminal” (Universitat Autònoma de Barcelona), en el marc del Projecte PRECOSPE Prevención de la corrupción en el sector público empresarial (D2020-117526RB-I00). Participen el Dr. Fernando Navarro Cardoso (catedràtic de dret penal de la ULPGC) i assisteixen com a convidats el Sr. Miguel Angel Gimeno i la Sra. Elisenda Escoda (Oficina Antifrau de Catalunya).

Sala de juntes de la Facultat de dret. UAB. Dimarts, dia 12 de juliol.