El CEJFE publica una recerca del Grup sobre justícia restaurativa i delinqüents econòmics a les presons catalanes

L’estudi de la bibliografia i les experiències del dret comparat permetran concloure com un concepte ampli de justícia restaurativa permet no només aplicar-la a la fase d’execució penal, com un complement a les finalitats retributives i rehabilitadores de la pena, sinó també presentar-se com una oportunitat per millorar la reparació del dany a les víctimes d’aquest tipus de delinqüència. Les entrevistes als sotsdirectors dels centres penitenciaris de Catalunya i l’anàlisi de les dades quantitatives facilitades per la Secretaria permetran descriure el perfil dels interns i com es tracta aquesta delinqüència a les presons catalanes concloent, amb una sèrie de propostes concretes per començar a implementar als centres penitenciaris catalans. Des de programes de “conscienciació i empatia amb les víctimes” fins a “autèntiques trobades restauratives.

Article obert