Seminari d’inici del projecte PRECOSPE. Prevenció de la corrupció al sector públic empresarial.

Seminari organitzat pel Grup de recerca consolidat “Dret penal i noves tendències de la política criminal” (Universitat Autònoma de Barcelona), en el marc del Projecte PRECOSPE Prevención de la corrupción en el sector público empresarial (D2020-117526RB-I00). Ponències del Dr. Carlos Pedrós (catedràtic de dret administratiu de la UAB) i el Dr. Antoni Cardona (investigador postdoctoral de dret penal de la UAB). Amb les següents persones convidades: Dra. Immaculada Veleije (Universidad de Santiago de Compostela), Dra. Paz Lloria (Universitat de València) i Elisenda Escoda (Oficina Antifrau de Catalunya).

Sala de juntes de la Facultat de dret. UAB. Dijous, dia 3 de febrer