Propostes per a desenvolupar la ‘Justícia Restaurativa’ en delictes econòmics

La justícia restaurativa, a diferència d’una sancionadora, tracta de reparar el mal que la persona ofensora ha causat a la seva víctima. Per a això, un element fonamental són les anomenades ‘trobades restauratives’ amb les quals, per mitjà d’un professional que mitjança entre totes dues parts, s’intenta aconseguir la restauració o enteniment. En aquest article, Joan Baucells, presenta una recerca en la qual s’avalua la possibilitat d’implementar en delictes econòmics aquestes trobades restauratives quan l’ofensor està complint condemna. Ampliar l’arc de ‘víctima’, el de la compensació econòmica o que l’objectiu de la restauració es complementi amb la justícia penal són algunes de les propostes.

Més informació