Slide background

Grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya

Dret penal i noves tendències de la política criminal

Projectes en curs

Denominación del proyecto: La possible aplicació de la justicia restaurativa a la delinqüència econòmica a la fase d’enjudiciament: una exploració empírica
Entidad de realización: Universitat Autònoma de Barcelona
Investigador principal: María José Rodríguez Puerta
Entitad financiadora: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Generalitat de Catalunya
Número de investigadores: 3
Fechas: 1/1/2021-30/12/2021
Importe concedido: 3.000 €.

Denominación del proyecto: Mobile Technologies applied to protect victims of a crime within the EU Area of Justice: RightsApp for e-Justice (RightsApp)
Entidad de realización: Universitat Autònoma de Barcelona. IDT
Investigador principal: Jorge González Conejero
Entitad financiadora: DG-Justice
Número de investigadores: 7
Fechas: 1/3/2018-28/2/2020
Importe concedido: 195,895.00 €.

© Universitat Autònoma de Barcelona